Thái Lan phát hiện nhóm 2 người Mỹ gốc Việt và 4 người Việt Nam chết trong khách sạn
Thái Lan phát hiện nhóm 2 người Mỹ gốc Việt và 4 người Việt Nam chết trong khách sạn